апсолутизам

absolutism a
* * *
absolutism

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • апсолутизам — (лат absolutus) облик на владеење во кој сета власт му припаѓа на едно лице, самодржавие, самовластие, неограничено владеење на еден човек …   Macedonian dictionary

  • автархија — (грч autarcheia) самовластие самодржавие, деспотизам, апсолутизам …   Macedonian dictionary

  • декабристи — (рус. декабрь декември) мн. учесници во востанието во Русија (во Петроград) на 14 декември 1825 година востанието било насочено против царскиот апсолутизам, а го организирала една револуционерно настроена група благородници и офицери, но без… …   Macedonian dictionary

  • самодржавие — (рус. самодержавие) деспотски облик на царската власт во стара Русија, апсолутизам, диктатура …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.